Loading...

Thursday, July 3, 2008

Bahasa Kita dan IslamPenulis melihat akan betapa pentingnya penguasaan Bahasa Melayu oleh segenap lapisan masyarakat. Selain menjadi salah satu faktor perpaduan dan semangat kekitaan, bahasa ini juga sesungguhnya mempunyai kelebihan tersendiri.

Cuba perhatikan sistem bunyi yang terdapat dalam bahasa kita. Satu sistem yang tersendiri di mana ia mampu beradaptasi dengan huruf-huruf Arab (membentuk tulisan jawi) dan juga dengan huruf-huruf Roman sehingga membentuk sistem tulisan yang kita warisi pada hari ini.

Pemerhatian kasar penulis juga turut melihat mereka yang menguasai sebutan Melayu Johor-Riau lebih mudah menguasai sistem-sistem bunyi bahasa lain. Kajian lanjut wajar dilakukan bagi mengesahkan pemerhatian kasar ini.

Bahasa Melayu juga identik dengan Islam kerana Melayu itu sendiri sifatnya Islam. Tambahan pula, kebanyakan masyarakat awam (Melayu-Islam) mempelajari Islam dalam Bahasa Melayu. Maka, penguasaan Bahasa Melayu ini adalah amat penting bagi proses kelanjutan Islamisasi dalam kalangan masyarakat Melayu.

Tidak dinafikan bahawa penguasaan Bahasa Inggeris juga adalah penting. Namun, jangan pula dilupakan Bahasa Melayu. Dan adalah lebih baik bagi mereka yang benar-benar ingin mengusai bidang keilmuan Islam supaya menguasai Bahasa Arab kerana ia merupakan alat yang utama dalam memahami kandungan al-Quran dan hadith.

Kerana Bahasa Arab, seperti juga bahasa-bahasa lain, mempunyai sistem nahu-nya yang tersendiri.

Hanya Allah Yang Lebih Mengetahui

1 comment:

imHepPie said...

thanz 4 such a great info...
bgus sgt2...
thumbs up!!